Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie LNV

De vergadering is geweest

26 juni 2024
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • H. Holman (NSC)
 • A. Podt (D66)
 • P. Bamenga (D66)
 • I. Rooderkerk (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brieven van particulieren

 3. 3

  Brieven van organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verzoek AgroAgenda Noord-Nederland, namens agro experimenteergebieden, tot aanbieding petitie m.b.t. kansen en zorgen van agro experimenteergebieden

 5. 5

  Openstelling subsidieregeling 'Vernieuwingen in de keten van visserij en aquacultuur'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de moties ingediend tijdens de begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 februari 2024 (Kamerstuk 36410-XIV)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de verklaring van een aantal dierenartsen over de huis- en hobbydierenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kennisgeving pachtnormen 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake aandacht voor misstanden in rundveehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 24 juni 2024 (Kamerstuk 21501-32-1655) en stand van zaken RENURE

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitwerking van het kabinetsbesluit voor beschikbaarstelling middelen voor uitvoering maatregelpakketten landelijk gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag 2023 van Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Op weg naar een integrale aanpak van natuurbrandbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport RIVM naar impact actualisatie KDW

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport Toolbox passende beoordeling emissiearme stalsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Extern salderen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitkomst Milieuraad 17 juni v.w.b. de Natuurherstelverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Implementatieplan versterking bioveiligheid beleidsuitvoering ingeperkt gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  RIVM validatie van achtergrondnotities stikstofberekeningen FIN

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel (aangepast) RTG dierenwelzijnsverordening (welzijn en traceerbaarheid van honden en katten en diertransport) .

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Planning procedurevergaderingen LNV 2e helft 2024

  wo 04-09-2024 11.15-12.15 Procedurevergadering LNV
  wo 25-09-2024 11.15-12.15 Procedurevergadering LNV
  wo 09-10-2024 11.15-12.15 Procedurevergadering LNV
  wo 23-10-2024 11.15-12.15 Procedurevergadering LNV
   
  Herfstreces 2024: vrijdag 25 oktober t/m maandag 4 november 2024
   
  wo 13-11-2024 11.15-12.15 Procedurevergadering LNV
  wo 27-11-2024 11.15-12.15 Procedurevergadering LNV
  wo 11-12-2024 11.15-12.15 Procedurevergadering LNV
   
  Kerstreces 2024: vrijdag 20 december 2024 t/m maandag 13 januari 2025
 23. 23

  Overzicht van activiteiten

  Plenaire Debatten:
  • Dertigledendebat over het toezicht op en de handhaving van het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen in de landbouw (Kostic (PvdD), 12 maart 2024)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de BBB opschorting van de aangekondigde mestmaatregelen eist (Bromet (GL-PvdA), 16 april 2024)

  Tweeminutendebatten:
  -

  Geplande commissiedebatten en -overleggen:
  • wo 03-07-2024 17.30 - 21.30: Commissiedebat Mestbeleid
  Zomerreces 2024
  • ma 08-07-2024 10.00: Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (15 juli)
  • ma 02-09-2024 10.00: Inbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad (8 - 10 september)
  • wo 04-09-2024 13.00 - 19.00: Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur
  • ma 16-09-2024 10.00: Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (23 september)
  • do 03-10-2024 13.00 - 17.00: Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie
  • wo 16-10-2024 13.00 - 16.00: Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (21 - 22 oktober)
  • wo 13-11-2024 13.00 - 16.00: Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (18 november)
  • wo 04-12-2024 13.00 - 16.00: Commissiedebat Informele Landbouw- en Visserijraad (9 - 10 december)

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (17 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (10 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij  (10 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (1 stuk op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)
  • Schriftelijk overleg over de in het tweede kwartaal van 2024 te ontvangen Kamerbrief over doelsturing

  Overige geplande commissieactiviteiten:
  Zomerreces 2024
  • 09-09 t/m 13-09-2024: Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland (besloten)

  Overige ongeplande commissieactiviteiten:
  • ?ntb: Technische briefing Bijdrage landbouw aan klimaatneutraliteit in 20250
  • ntb: Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre (besloten)
  • ntb: Technische briefing Ctgb over de beoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden.
  • ntb: Briefing (intern) GLB door EU-adviseur
  • ntb: Werkbezoek Brussel
  • ntb: Technische briefing over aangekondigde wijzigingen van de Meststoffenwet
  • ntb: Gesprek(ken) over aangekondigde wijzigingen van de Meststoffenwet
  • ntb: Drie aaneensluitende technische briefings over de Verkenning afrekenbare stoffenbalans
  • ntb: Technische briefing stand van zaken inzake de transitie naar doelsturing en lessen uit het MINAS
  • ntb: Gesprek met of technische briefing door de Europese Commissie over evaluatie en herziening van de Nitraatrichtlijn
  • ntb: Rondetafelgesprek nieuwe genomische technieken
  • ntb: Gesprek(ken) met mestdeskundigen
  • ntb: Technische briefing Nationaal Dashboard Biodiversiteit
  • ntb: Technische briefing door de Ecologische Autoriteit (EA) over het rapport 'Doen wat moet én kan'
 24. 24

  Positieve weigering Wnb-aanvraag Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op artikel NRC over natuurvergunning Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 24 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data