Wetgevingsoverleg : Jaarverslagen

De vergadering moet nog plaatsvinden

26 juni 2024
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten toegevoegd

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).

De indicatieve spreektijd is 4 minuten per fractie. 

Het WGO zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur jaarverslag (8 minuten)
• reactie bewindspersonen 
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn bewindspersonen
• 2e termijn Kamer (inclusief indiening evt. moties)
• 2e termijn bewindspersonen

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Agendapunten

 1. 1

  Verantwoordingsstukken ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verantwoordingsstukken ministerie van Mobiliteitsfonds (A) 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verantwoordingsstukken ministerie van Deltafonds (J) 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voornaamste budgettaire mutaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Interim-auditrapport 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Departementaal Financieel Overzicht ICT-kosten IenW 2024 – 2028

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport doorlichting agentschap KNMI

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverantwoording ProRail en NS 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Het IenW duurzaamheidsverslag 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de evaluatie van ‘beleidskeuzes uitgelegd’ (Kamerstukken 31865-231)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op de vragen van de V-100 over het thema Bereikbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data