Commissievergaderingen

Dinsdag 25 juni 2019

Europese Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 20:00 uur

Plenaire COSAC-conferentie

Werkbezoek
Boekarest, Roemenië (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2019

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Joint meeting UNIC, PCNP and CDS Officers

Werkbezoek
Lviv, Oekraïne (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Vergaderingen te Den Haag i.v.m. Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal te Den Haag

Werkbezoek
Eerste en Tweede Kamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Diabeteszorg kan beter én jaarlijks miljarden goedkoper

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep Voedsel

Vergadering
Schoutenkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

KBO-PCOB Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer betaalbaar

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Platform Kerk & Aardbeving | Projectgroep Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen - Waarborgen geestelijke verzorging in Groningen

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

FNT Vernieuwing noodzakelijk in de antistollingszorg

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Burgerinitiatief 5G Den Haag, mede namens Stop UMTS en Burgerbelang 5G Rotterdam - 5G en gezondheid

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Landelijke Oudervereniging Balans en NVA tot aanbieding petitie "Alle kinderen passend onderwijs en zorg. Regel nu een onafhankelijk vangnet"

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Van den Hul i.v.m.verzoek aanvullende kabinetsreactie voorafgaand aan notaoverleg 1 juli HO

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek 'Delen van mobiliteitsdata'

Gesprek
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet vliegbelasting

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:15 - 14:45 uur

Voorbereidingsgroep Werkafspraken informatievoorziening financiële sector (Oudkamer)

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Beckerman (SP) om een reactie te vragen aan de minister van BZK op het bericht dat seniorencomplexen onveilig zijn bij brand, vóór het debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen .

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) - verplaatst naar 3 juli 2019, van 14.00 tot 17.00 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

SER, PBL, CPB, PwC - rapporten m.b.t. klimaatbeleid voor de industrie

Technische briefing
Troelstrazaal

kunstcommissie

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Kunstcommissie

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Activisten vrouwenrechten geannuleerd

Bijzondere procedure
Geannuleerd (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 21:00 uur

Eindtoets po en overgang po en vo

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Verpleeghuiszorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal