Algemeen overleg : Eindtoets po en overgang po en vo

De vergadering is geweest

25 juni 2019
17:00 - 21:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Spreektijd 5 minuten per fractie
(incl. 3 kwartier dinerpauze)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Onjuiste toetsadviezen deel leerlingen bij afname eindtoets 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Schooladviezen en resultaten op eindtoets in schooljaar 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Eerste tussenrapportage 10-14 onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afname onderdeel wereldoriëntatie bij digitale afname Centrale Eindtoets

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Resultaten eindtoets schooljaar 2016–2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op motie van de leden Bruins en Ypma over voorstellen om de eindtoets minder bepalend te laten zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Eindtoetsresultaten en de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs in schooljaar 2015 – 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eerste bevindingen onderzoek plaatsingswijzers overgang po-vo

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Planning afname Centrale Eindtoets PO in 2017 en 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie wet Eindtoetsing PO

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op de eindevaluatie van de Wet Eindtoetsing Primair Onderwijs (po)

  Te behandelen:

  Loading data