E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van den Hul i.v.m.verzoek aanvullende kabinetsreactie voorafgaand aan notaoverleg 1 juli HO

De vergadering is geweest

25 juni 2019
14:00 uur
Geachte woordvoerders,
 
Namens het lid Van den Hul stel ik u voor het kabinet om een schriftelijke reactie te verzoeken, voorafgaand aan het notaoverleg van 1 juli over de herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek, die nader inzicht biedt in de potentiële effecten van de voorgestelde herziening van de bekostiging per vakgebied, in aanvulling op het overzicht per instelling.
 
Graag verneem ik vóór morgen 14.00 uur of uw fractie kan instemmen met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Caroline
 
Caroline Bosnjakovic
Griffier Kunstcommissie en adjunct griffier OCW
Griffie commissies Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal


Van: Hul van den K.
Verzonden: zondag 23 juni 2019 11:58
Aan: Kler de E.C.E.
CC: Punte, A.; Commissie OCW
Onderwerp: Mailprocedure ivm verzoek aanvullende kabinetsreactie voorafgaand aan nota-overleg 1 juli HO
 
Dag Eveline,
 
Graag zou ik, voorafgaand aan het nota-overleg van 1 juli over de herziening bekostiging Hoger Onderwijs, willen verzoeken om een schriftelijke reactie van het kabinet, die nader inzicht biedt in de potentiële effecten van de voorgestelde herziening van de bekostiging per vakgebied, in aanvulling op het overzicht per instelling. 
 
Dank alvast voor het doorzetten van dit verzoek. 


Besluit:
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Mailprocedure i.v.m.verzoek aanvullende kabinetsreactie voorafgaand aan nota-overleg 1 juli HO

    Te behandelen:

    Loading data