Algemeen overleg : Verpleeghuiszorg

De vergadering is geweest

25 juni 2019
19:00 - 22:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Advies NZa over de bekostiging van de verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de leidraad cultuurspecifieke zorg toevoegen aan het programma Thuis in het Verpleeghuis (Kamerstuk 31765-397)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  NZa-analyse niet-beïnvloedbare factoren in bekostiging verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data