Debat geweest
25 juni 2019 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 25 juni 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 25 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

8
DWSRA (‘Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’) - Inventarisatie Stichting van de Arbeid (StvdA)

Te behandelen:

16
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 20 juni 2019)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
      -

Plenaire debatten
 1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 2. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 3. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 4. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 5. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 6. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 7. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 8. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 9. Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (aangevraagd door het Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 23 april 2019)
 10. Debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 4 juni 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 2. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
 3. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 4. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 5. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
 6. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 7. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 8. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 9. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 10. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 11. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 12. Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 juni 2019)
 13. Dertigledendebat over vaderschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 18 juni 2019)

VAO's/VSO's
 1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 13 juni 2019, aangevraagd door het lid Paternotte (D66))
 2. VAO Kinderopvang (AO d.d. 20 juni 2019, aangevraagd door het lid Raemakers (D66))
17
Geplande algemeen overleggen en notaoverleg

Details

Besluit: Ter informatie.
 • AO Arbeidsmarktbeleid - 26 juni 2019, 13.00-17.00 uur: de staatssecretaris van Financien verzoekt als eerste te antwoorden en, nadat hij de vragen op zijn terrein heeft beantwoord, het AO eerder te verlaten.
 • AO Veranderopgave inburgering - 27 juni 2019, 15.00-19.00 uur
 • NO Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk over Een eerlijker loon (35142) - 1 juli 2019, 19.00-22.00 uur: de minister van SZW zal als adviseur van de Tweede Kamer aan het notaoverleg deelnemen.
 • AO Participatiewet/Breed offensief - 12 september 2019, 14.00-17.00 uur
 • AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 oktober 2019, 14.00-17.00 uur
 • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00 uur
18
Ongeplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO).
19
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing wetsvoorstel wijziging Wajong op 26 juni 2019 van 09:30-11:00 uur

Details

Besluit: Technische briefing wetsvoorstel wijziging Wajong doorgang laten vinden op 26 juni 2019, 09.30-11.00 uur
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD), Renkema (GroenLinks), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Brenk (50PLUS).
20
Uitkomst email-inventarisatie - Aanbod technische briefing SER inzake verkenning 'Meer kansen op werk voor nieuwkomers' op woensdag 26 juni 2019 van 11.00 tot 12.00 uur

Details

Besluit: Technische briefing SER inzake verkenning 'Meer kansen op werk voor nieuwkomers' doorgang laten vinden op 26 juni 2019, 11.00-12.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Peters (CDA), Van den Berge (GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA).
22
Verzoek FNV, namens FNV Ridersunion, tot aanbieding onderzoeksrapport "Riders verdienen beter" d.d. 26 juni 2019