Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

25 juni 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • W.L. de Pater-Postma (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Advies Commissie Parameters en voorhang ontwerpbesluit FTK

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Nader onderzoek herbeoordelingen UWV Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift brief aan de VNG in relatie tot de Veranderopgave Inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verruiming derde quotumjaar aziatische horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  DWSRA (‘Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’) - Inventarisatie Stichting van de Arbeid (StvdA)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportage ‘Cao-afspraken 2018’ over de inhoudelijke ontwikkelingen van cao’s

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Klantenquêtes WW, WIA, Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsbrief gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kwartaalrapportage kinderopvang: eerste kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek naar de stand van zaken harmonisatie peuterspeelzalen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019 (Kamerstuk 21501-31-528)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over de toekomst van de sociale dimensie van de EU (Kamerstuk 21501-31-527)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 20 juni 2019)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
        -

  Plenaire debatten
  1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
  2. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  3. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  4. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  5. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  6. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  7. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  8. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  9. Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (aangevraagd door het Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 23 april 2019)
  10. Debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 4 juni 2019)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
  2. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
  3. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  5. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
  6. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  7. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  8. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  10. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  11. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  12. Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 juni 2019)
  13. Dertigledendebat over vaderschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 18 juni 2019)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 13 juni 2019, aangevraagd door het lid Paternotte (D66))
  2. VAO Kinderopvang (AO d.d. 20 juni 2019, aangevraagd door het lid Raemakers (D66))
 17. 17

  Geplande algemeen overleggen en notaoverleg

  Besluit: Ter informatie.
  • AO Arbeidsmarktbeleid - 26 juni 2019, 13.00-17.00 uur: de staatssecretaris van Financien verzoekt als eerste te antwoorden en, nadat hij de vragen op zijn terrein heeft beantwoord, het AO eerder te verlaten.
  • AO Veranderopgave inburgering - 27 juni 2019, 15.00-19.00 uur
  • NO Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk over Een eerlijker loon (35142) - 1 juli 2019, 19.00-22.00 uur: de minister van SZW zal als adviseur van de Tweede Kamer aan het notaoverleg deelnemen.
  • AO Participatiewet/Breed offensief - 12 september 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 oktober 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00 uur
 18. 18

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO).
 19. 19

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing wetsvoorstel wijziging Wajong op 26 juni 2019 van 09:30-11:00 uur

  Besluit: Technische briefing wetsvoorstel wijziging Wajong doorgang laten vinden op 26 juni 2019, 09.30-11.00 uur
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD), Renkema (GroenLinks), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Brenk (50PLUS).
 20. 20

  Uitkomst email-inventarisatie - Aanbod technische briefing SER inzake verkenning 'Meer kansen op werk voor nieuwkomers' op woensdag 26 juni 2019 van 11.00 tot 12.00 uur

  Besluit: Technische briefing SER inzake verkenning 'Meer kansen op werk voor nieuwkomers' doorgang laten vinden op 26 juni 2019, 11.00-12.00 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Peters (CDA), Van den Berge (GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA).
 21. 21

  Rapport Toeslagen terugbetalen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek FNV, namens FNV Ridersunion, tot aanbieding onderzoeksrapport "Riders verdienen beter" d.d. 26 juni 2019