Commissievergaderingen

Donderdag 24 maart 2022

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

IPU - 144th Assembly and related meetings

Werkbezoek
BALI Indonesia (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Informele bijeenkomst in het kader van de kennisagenda 2022-2023

Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bevindingen Inspectie van het Onderwijs over Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) (verplaatst naar 20 april)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Personen- en familierecht

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Belastingdienst

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

SDE++

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek vh lid Kwint om stand-van-zaken-brief betreffende de landelijke norm van basisondersteuning t.b.v. CD Passend onderwijs

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Waterstof (VERPLAATST NAAR 13 APRIL 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Voorstel van het lid Boucke (D66) om de minister van EZK uit te nodigen voor het commissiedebat verduurzaming industrie op 7 april 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog

Vergadering

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van de commissies EUZA en BUZA van het Oekraïense parlement om een digitaal gesprek

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering verplaatst naar 31 maart

Procedurevergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Leefstijlpreventie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Pensioenonderwerpen (tot nader order uitgesteld ivm samenloop plenaire schema)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Brandweer en crisisbeheersing

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met enige onderwerpen naar aanleiding van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet open overheid (TK 36058)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Verordening EU Drugsagentschap

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (TK 36042)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958) (verplaatst naar 7 april 2022)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Proces rond vrijhandelsverdragen (hybride)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 23:59 uur

Bosnië-Herzegovina

Werkbezoek
Bosnië-Herzegovina (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:30 uur

Woningbouwopgave (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire overlap)

Commissiedebat
(verplaatst)

kunstcommissie

Tijd vergadering 15:15 - 16:00 uur

Kunstcommissie

Vergadering
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Werkgroep Positionering commissie

Procedurevergadering
Klompézaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Technische briefing over de marktordening van de waterstofmarkt en specifiek de casus NortH2 (digitaal)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek vh lid Westerveld om per ommegaande de plannen inzake studiefinanciering te ontvangen ivm gedetailleerde informatie in de media

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Commissiedebat Humanitaire situatie Oekraïne

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal