Commissiedebat : Leefstijlpreventie

De vergadering is geweest

24 maart 2022
14:00 - 19:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • A. Kuik (CDA)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • V. Maeijer (PVV)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)

Agendapunten

 1. 1

  Landelijk onderzoek naleving leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en tabak in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  RIVM-rapport inzake 'Nicotineproducten zonder tabak voor recreatief gebruik' en stand van zaken omtrent de rookvrije onderwijsterreinen in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van de leden Van Esch en Ouwehand over effectief preventiebeleid om de basisgezondheid van Nederland te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Gezonde schoollunch en beweegaanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Factsheets roken en coronacrisis en smaakjes e-sigaretten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Werken vanuit drie randvoorwaarden voor het Programma Gezonde Groene Leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Handhavings- en nalevingscijfers NVWA tabak 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘Een eerlijke kans op gezond leven’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nederland vitaal en in beweging

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afsluiting Akkoord Verbetering Productsamenstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Juridische mogelijkheden m.b.t. gezonde voedselomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapportage grenseffecten accijnsverhoging tabak

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verkoopbonussen tankstations en gedoogconstructie sluiting rookruimtes

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage Actieplan Etikettering van Levensmiddelen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg van 10 februari 2021 over de initiatiefnota Diertens, over alternatieven btw-verlaging groente en fruit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over werken vanuit drie randvoorwaarden voor het Programma Gezonde Groene Leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Bouwstenen voor een fundament onder toekomstig preventiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake rapport 'Nationaal Actieplan Huidkanker' van IKNL, namens Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rookvrije terrassen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang Preventie in het Zorgstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Transitiecoalitie Voedsel m.b.t. juridische mogelijkheden voor een gezonde voedselomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voedselaanbod; Schijf van Vijf, productverbetering en reclame

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Informatie over ontwikkelingen op het terrein van preventie en aanpak van drugsgebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Richtlijnen goede voeding bij diabetes type 2

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Factsheet Monitor GLI najaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Preventie gehoorschade

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onderzoek beperken tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Opbrengsten steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Onderzoeken alcoholpreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vijfde voortgangsrapportage actieprogramma Kansrijke Start

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg over informatie over tabaks- en alcoholontmoediging (Kamerstuk 32011-91) en COP9 WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC) en MOP2 Protocol tot Uitbanning van de Illegale Handel in Tabaksproducten november 2021 (Kamerstuk 32011-90)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Informatie over toezending reactie op het rapport van de Gezondheidsraad "Mentale gevolgen van de coronapandemie: een eerste inventarisatie"

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  RIVM rapporten ‘Nieuwe criteria voor productverbetering’ en ‘Zout- en kaliuminname 2020/2021’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Preventiebrief t.b.v. Leefstijldebat 24 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Handhavings- en nalevingscijfers NVWA tabak 2021

  Te behandelen:

  Loading data