Commissievergaderingen

Dinsdag 23 april 2019

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek lid Agema (PVV) om appreciatie te ontvangen op de gewijzigde motie van het lid Van den Berg over specialistische zorg die niet bewezen effectief is (t.v.v. 29689-975)

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 2 en 3 mei 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) om een feitelijke vragenronde te houden over de brief met de tijdlijn inzake het bijenrichtsnoer

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieden van het burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting", door G. Yanover

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep Programma Aanpak Stikstof

Vergadering
Oudkamer (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag) met beleidsreactie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep Werkafspraken informatievoorziening financiële sector (Zandtkamer)

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen - 34996

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toekomst van rekenen in het vo en mbo

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verdrag inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

De Goede Herder

Gesprek
Suze Groenewegzaal

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Vergadering Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Technische briefing door de VSNU: Sectoroverzicht Universiteiten

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 18:15 uur

Besloten toelichtend gesprek door de Algemene Rekenkamer over voortgang vervolgonderzoek naar belastingontwijking

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 18:00 uur

[e-mailprocedure] - Voorstel GL en SP tot uitstel van AO Vernieuwde rulingpraktijk tot na het meireces

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Certificering zeeschepen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Verscheidenheid in wetenschap

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Problemen bij de IND

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal