Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 april 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • M.F. Sienot (D66)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • R.A.A. Jetten (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Energiewet in relatie tot implementatie Elektriciteitsrichtlijn en Gasrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beoordeling causaliteitsvraag bij de afhandeling van schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Advies TNO over impact productiestrategie Groningen gasveld op de Noordelijke provincies

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag informele Energieraad van 2 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarbericht Agentschap Telecom 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op evaluatie WBSO 2011-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering motie van het lid Amhaouch c.s. over ontwikkeling en perspectief van kredietunies (Kamerstuk 35000-XIII-31)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Resultaten ‘Vervolgonderzoek: Hantering tarieven door waarborginstellingen’ door de Auditdienst Rijk (ADR)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  5G en gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek van het lid Moorlag om de staatssecretaris van EZK te vragen wat de mogelijkheden zijn om het wetgevingstraject te versnellen en of zij bereid en in staat is het wetsvoorstel franchiseovereenkomst zo mogelijk nog voor de zomer aan de Kamer te presenteren.

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van het lid Agnes Mulder om een reactie aan de minister van EZK te vragen op het bericht ‘Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen’ (nu.nl, 11 april 2018) en het rapport van TNO

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Tussenrapportage rapporteurs EU-kopgroep klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 april 2019 in Boekarest, Roemenië

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van het lid Beckerman voor een rondetafelgesprek over de afhandeling van de mijnbouwschade Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Kröger, namens het lid Van der Lee, om Greta Thunberg voor het gesprek met de organisatoren van de Klimaatmars uit te nodigen

  Te behandelen:

  Loading data