Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 23 april 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 23 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

Te behandelen:

5
Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76)

Te behandelen:

18
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen
19
20
Verzoek van het lid Agnes Mulder om een reactie aan de minister van EZK te vragen op het bericht ‘Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen’ (nu.nl, 11 april 2018) en het rapport van TNO

Te behandelen:

22
Stafnotitie - Stand van zaken onderzoek schadeafhandeling Groningen
25
Conceptprogramma rondetafelgesprek Governance klimaatbeleid