Algemeen overleg

Certificering zeeschepen

Algemeen overleg: "Certificering zeeschepen "Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg Certificering zeeschepen d.d. 23 april
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 april 2019, over Certificering zeeschepen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten