Rondetafelgesprek

Verscheidenheid in wetenschap

Rondetafelgesprek: "Verscheidenheid in wetenschap"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Verscheidenheid in wetenschap, 23-4-2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Aanleiding en doel van het rondetafelgesprek Verscheidenheid in wetenschap

Details


Aanleiding
Tijdens algemeen overleggen, debatten en schriftelijke communicatie in de huidige kabinetsperiode (okt 2017 – heden) blijkt dat verscheidenheid in de wetenschappelijke wereld de aandacht heeft én tot uiteenlopende verwachtingen leidt. Zo wordt verscheidenheid in verband gebracht met diversiteit en diversiteitsbeleid en zijn ook de academische vrijheid en onafhankelijkheid verbonden aan het onderwerp.
Deze periode zijn verschillende moties ingediend en aangenomen waarin diversiteit, verscheidenheid of onafhankelijkheid expliciet worden genoemd. In de wetenschapsbrief van de minister van OCW is het derde hoofdstuk voor het overgrote deel gewijd aan het onderwerp. De leden van de commissie OCW zijn van mening dat de aandacht voor het onderwerp ook inhoudelijk meer lading kan krijgen met behulp van een rondetafelgesprek.

Doel 
Doel van de RTG is om de Kamerleden informatie en inzicht te helpen krijgen over verscheidenheid in de wetenschappelijke wereld. Het gaat dan om informatie van binnen en buiten de wetenschappelijke wereld.
 
2
Lijst van genodigden

Details

          Ronde 1: Wetenschappers, 18.30 – 19.30 uur
 
 • Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies Leiden
 • Afshin Ellian, hoogleraar internationaal publiekrecht & rechtsfilosofie
 • Carsten de Dreu, hoogleraar sociale pychologie, Universiteit Leiden
 • Sid Lukkassen, onderzoeker, politiek filosoof en schrijver 
   
   
  Ronde 2: Bestuurders / beleidsmakers, 19.30 – 20.30 uur
   
 • Carel Stolker, College van Bestuur, Universiteit Leiden
 • Nico Schrijver, voormalig voorzitter van Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening van de KNAW, hoogleraar internationaal publiekrecht aan  Universiteit Leiden en voorzitter Wetenschappelijke Commissie van het NIOD
 • Babs van den Bergh, VSNU, beleidsmaker
 • Janneke Plantenga, voorzitter taskforce diversiteit Universiteit Utrecht
   
   
  Ronde 3: Feitelijke experts, 20.30 – 21.30 uur
   
 • Thijs Broer, journalist, Vrij Nederland
 • Josse de Voogd, geograaf, zelfstandig onderzoeker (op raakvlak van ruimte, politiek en samenleving)
 • Sam de Muijnck, Rethinking Economics
 • Eric Hendriks, postdoc onderzoeker sociologie op de Universiteit van Bonn (werkzaamheden voor de Peking Universiteit zijn afgerond)
 • Belle Derks, bestuursvoorzitter De Jonge Akademie, hoogleraar organisatiepsychologie UU
5
Position papers

Te behandelen: