Rondetafelgesprek : Verscheidenheid in wetenschap

De vergadering is geweest

23 april 2019
18:30 - 21:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
Position papers met * toegevoegd

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H.J. Beertema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Aanleiding en doel van het rondetafelgesprek Verscheidenheid in wetenschap


  Aanleiding
  Tijdens algemeen overleggen, debatten en schriftelijke communicatie in de huidige kabinetsperiode (okt 2017 – heden) blijkt dat verscheidenheid in de wetenschappelijke wereld de aandacht heeft én tot uiteenlopende verwachtingen leidt. Zo wordt verscheidenheid in verband gebracht met diversiteit en diversiteitsbeleid en zijn ook de academische vrijheid en onafhankelijkheid verbonden aan het onderwerp.
  Deze periode zijn verschillende moties ingediend en aangenomen waarin diversiteit, verscheidenheid of onafhankelijkheid expliciet worden genoemd. In de wetenschapsbrief van de minister van OCW is het derde hoofdstuk voor het overgrote deel gewijd aan het onderwerp. De leden van de commissie OCW zijn van mening dat de aandacht voor het onderwerp ook inhoudelijk meer lading kan krijgen met behulp van een rondetafelgesprek.

  Doel 
  Doel van de RTG is om de Kamerleden informatie en inzicht te helpen krijgen over verscheidenheid in de wetenschappelijke wereld. Het gaat dan om informatie van binnen en buiten de wetenschappelijke wereld.
   
 2. 2

  Lijst van genodigden

            Ronde 1: Wetenschappers, 18.30 – 19.30 uur
   
  • Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies Leiden
  • Afshin Ellian, hoogleraar internationaal publiekrecht & rechtsfilosofie
  • Carsten de Dreu, hoogleraar sociale pychologie, Universiteit Leiden
  • Sid Lukkassen, onderzoeker, politiek filosoof en schrijver 
    
    
   Ronde 2: Bestuurders / beleidsmakers, 19.30 – 20.30 uur
    
  • Carel Stolker, College van Bestuur, Universiteit Leiden
  • Nico Schrijver, voormalig voorzitter van Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening van de KNAW, hoogleraar internationaal publiekrecht aan  Universiteit Leiden en voorzitter Wetenschappelijke Commissie van het NIOD
  • Babs van den Bergh, VSNU, beleidsmaker
  • Janneke Plantenga, voorzitter taskforce diversiteit Universiteit Utrecht
    
    
   Ronde 3: Feitelijke experts, 20.30 – 21.30 uur
    
  • Thijs Broer, journalist, Vrij Nederland
  • Josse de Voogd, geograaf, zelfstandig onderzoeker (op raakvlak van ruimte, politiek en samenleving)
  • Sam de Muijnck, Rethinking Economics
  • Eric Hendriks, postdoc onderzoeker sociologie op de Universiteit van Bonn (werkzaamheden voor de Peking Universiteit zijn afgerond)
  • Belle Derks, bestuursvoorzitter De Jonge Akademie, hoogleraar organisatiepsychologie UU
 3. 3

  Wetenschapsbrief “Nieuwsgierig en betrokken - de waarde van wetenschap”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Briefadvies KNAW "Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data