Petitie : Aanbieden van het burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting", door G. Yanover

De vergadering is geweest

23 april 2019
13:30 - 13:45 uur
Locatie: Petitie Statenpassage
Commissie: commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Bijlage