Petitie

Aanbieden van het burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting", door G. Yanover

Petitie: "Aanbieden van het burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting", door G. Yanover"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie aanbieding van het burgerinititiatief :"Stop hondenbelasting", door de heer G. Yanover op 23 april 2019