Commissievergaderingen

Donderdag 22 april 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Election Observation Mission (EOM) Parliamentary Elections in Albania on 25 April 2021

Werkbezoek
Albanië (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) Parliamentary Elections in Albania on 25 April 2021 in Albania

Werkbezoek
Albania (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2021 (hybrid session)

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Startbijeenkomst

Gesprek
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Aanbieding manifest Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) over de land- en tuinbouw van de toekomst (via videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 14.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (wordt verplaatst naar woensdag 21 april)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Extra informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging Loodsenwet i.v.m. actualisatie markttoezicht registerloodsen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Luchtvaart - tot nader order uitgesteld

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer” - tot nader order uitgesteld

Notaoverleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Spoor - tot nader order uitgesteld

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (Geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen) (35798)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35800)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen (TK 33118-184)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden) (TK 35801)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35767)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor doorlichting van wetten en regelingen door een externe partij (26448-643)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35731)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie (32757-179)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verlenging termijn voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen) (TK 32847-718)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:45 - 16:15 uur

Technische briefing Algemene Rekenkamer (wordt verplaatst)

Technische briefing
(verplaatst)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

NAVO PA - Meeting of the Committee on the Civil Dimension of Security (CDS) on-line

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek om aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een brief te vragen over het steekincident in Echt en op de brief van de voorzitter van de LGBT Asylum Support

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Paternotte (D66) om kabinetsreactie aangaande nieuwste publicatie ECDC over gevaccineerden | Uw reactie graag vandaag voor uiterlijk 16.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Herstel Kinderopvangtoeslag

Technische briefing
Thorbeckezaal