Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Agendapunten

1
Introductiedossiers ten behoeve van nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers

Details

Ter informatie

Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissiestaven Introductiedossiers opgesteld. Er is een algemeen deel (Deel A), waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven.

Daarnaast is er voor elk van de commissies een specifiek deel, met daarin informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U treft het introductiedossier voor de commissie Europese Zaken hier aan. 
2
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021 (Onderdeel F. EU-Zaken)

Te behandelen:

3
Brievenlijst
5
Geannoteerde agenda van de informele videoconferenties van de leden van de Raad Algemene Zaken van 23 februari 2021 en de leden van de Europese Raad van 25 en 26 februari 2021.

Te behandelen:

23
Stafnotitie - Werkzaamheden Bureau Brussel / PVTK, juli - december 2020
26
Nieuwe EU-Voorstellen
27
Nog te ontvangen brieven

Details


Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak (stand van zakenbrief ontvangen op 19 juni 2020.; afdoening is pas mogelijk nadat beroepszaak gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU).

Toezegging AO RAZ dd 7 oktober 2020
  • De minister zegt toe dat, als er in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa besloten wordt tot burgerconsultaties, het kabinet eerst met de Tweede Kamer hierover overleg voert, voordat deze consultaties gehouden worden.
 
Toezeggingen AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie dd 27 januari 2021
  • De minister zegt toe bij de Europese Commissie na te gaan hoe op dit moment inbreuken op de rechtsstaat met betrekking tot het rechtsstaatmechanisme worden bijgehouden en daarover de Kamer te informeren.
  • De minister zegt toe het belang van openbaarheid van de rechtsstaatdialoog in de Raad te blijven benadrukken en daarover de Kamer te informeren.

Voorstel: Ter informatie.
28
Commissie-agenda

Details

22-04-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
04-05-2021 om 14:00 uur Verzamel-schriftelijk overleg over EU-Raden gepland in en rondom meireces
20-05-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
30-05/01-06 -2021 LXV Plenaire COSAC-Conferentie
10-06-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
17-06-2021 10:00 - 12:00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021
01-07-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
15-07-2021 om 14:00 uur Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 22-23 juli 2021

Voorstel: Ter informatie.
29
Kennisagenda 2021

Details

De notitie wordt nagezonden.

Voorstel: Ter bespreking