Commissievergaderingen

Woensdag 20 december 2023

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL ) over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2023

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op BIT-advies vervolgonderzoek project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 15.30 uur i.v.m. plenaire agenda)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:45 - 11:00 uur

Kennismaking

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijzigingswet financiële markten 2024

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Klimaatnota 2023 en KEV (OMGEZET IN PLENAIR DEBAT)

Notaoverleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (zal géén doorgang vinden)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 19:00 uur

Terrorisme/extremisme

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 16.30 uur i.v.m. plenaire overlap)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal