Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 december 2023
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Digitale Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • B.C. Kathmann (GroenLinks-PvdA)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • D.A. Ergin (DENK)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • J.P.S. Six Dijkstra (NSC)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • J.J.T.M. Valize (PVV)
 • W. Paulusma (D66)
 • H. Vermeer (BBB)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • A. Kisteman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 20 december 2023

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering (i.e. 19 december 2023) worden ingediend.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 17 oktober 2023 (Kamerstuk 36408-1).

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging voor kennismaking met het ministerie BZK op 22 januari 2024, bestemd voor de leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken (BiZa), Koninkrijksrelaties (KR) en Digitale Zaken (DiZa).

 4. 4

  Brievenlijst particulieren

 5. 5

  Brievenlijst organisaties

 6. 6

  Uitvoering van verordening (EU) 2022/868 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende Europese datagovernance en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 (Uitvoeringswet datagovernanceverordening)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Digitaliserende Overheid van 28 juni 2023, over een adviesaanvraag Autoriteit Persoonsgegevens DPIA Facebook Pages

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over Kwantumtechnologie en de gevolgen voor encryptie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie van de leden Rajkowski en Dekker-Abdulaziz over zich op Europees niveau committeren aan het verbieden van ontwrichtende aanbevelingsalgoritmes (Kamerstuk 30821-193)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken appbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeken duurzaamheid en digitalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken Basisregistratie Personen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur (Kamerstuk 26643-1014)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Meerjarenplannen digitale informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorlopig standpunt voor Rijksorganisaties bij het gebruik van generatieve AI

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage transformatie overheidsbrede publieke dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht en planning algoritmes BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie o.a. de geannoteerde agenda formele Telecomraad 5 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitkomsten trilogen EDI - akkoord Europese Digitale Identiteit (revisie eIDAS-verordening)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen DiZa in de periodes van 21 september tot en met 14 december 2023.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Geannoteerde agenda formele Telecomraad 5 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van de informele Telecomraad van 23 en 24 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Brief van de commissie Rijksuitgaven aan de vaste Kamercommissies - Voortgangsmeter Rekenkamer, overzicht ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht van geplande activiteiten commissie Digitale Zaken

  Besluit: De commissie besluit om de planning en prioritering van de commissieactiviteiten te bespreken in de volgende procedurevergadering d.d. 24 januari 2024. De staf zal hiertoe een planningsnotitie opstellen. 
  Besluit: De commissie besluit om een strategische procedurevergadering in te plannen voor het voorjaarsreces. 

  wo 03-04-2024 14.00 - 14.00 uur 
  Inbreng schriftelijk overleg Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) 11 - 12 april 2024.
  di 14-05-2024 16.30 - 18.30 uur 
  Commissiedebat Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 21 mei 2024. 

  Overzicht procedurevergaderingen
  wo 20-12-2023 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 24-01-2024 11.00 - 12.00 uur 
  Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 07-02-2024 11.00 - 12.00 uur 
  Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 28-02-2024 11.00 - 12.00 uur 
  Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 13-03-2024 11.00 - 12.00 uur 
  Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 27-03-2024 11.00 - 12.00 uur 
  Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 10-04-2024 11.00 - 12.00 uur 
  Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 24-04-2024 11.00 - 12.00 uur 
  Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 15-05-2024 11.00 - 12.00 uur 
  Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 29-05-2024 11.00 - 12.00 uur 
  Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 05-06-2024 11.00 - 12.00 uur 
  Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 19-06-2024 11.00 - 12.00 uur 
  Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 03-07-2024 11.00 - 12.00 uur 
  Procedurevergadering Procedurevergadering.

   
 27. 27

  Overzicht van ongeplande activiteiten commissie Digitale Zaken

  Commissiedebat Basisregistratie personen. De commissie besluit dit commissiedebat in te plannen voor het voorjaarsreces, zie agendapunt 15.
  Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten. 
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie. 
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie. 
  Commissiedebat Digitaliserende overheid. 
  Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid.
  Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek.
  Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity.
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën. 
  Rondetafelgesprek Duurzaamheid en Digitalisering. De commissie besluit het rondetafelgesprek in te plannen gevolgd door een commissiedebat, zie agendapunt 14.

   
 28. 28

  Overzicht openstaande wetsvoorstellen, schriftelijke overleggen en commissieverzoeken commissie Digitale Zaken