Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 december 2023
13:00 - 13:45 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W. Paulusma (D66)
 • J.P. van Haasen (PVV)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • F.H. Bruyning (NSC)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Commissieregeling van werkzaamheden procedurevergadering d.d. 20 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstelrondje staf en (nieuwe) woordvoerders

 3. 3

  Introductiedossiers Kamercommissies

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van november 2023 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
 4. 4

  Lijst controversiële onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brievenlijst particulieren

 6. 6

  Brievenlijst organisaties

 7. 7

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden horende bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds op 18 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wetgevingsoverzicht Comply or Explain

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het eindverslag van de EU-rapporteurs inzake de relatie van het Caribisch deel van het Koninkrijk met de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de brief van een lid van de Staten van Aruba

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Akkoord herfinanciering covidlening Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport Speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns-Amerika

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het artikel "Zwalkend OM in wiek geschoten door brief regeringscommissaris Statia"

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoeringsrapportages Landspakketten derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie adviesrapport "Het is nooit te laat"

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Eerste halfjaarrapportage C(A)ft en Cft BES 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken bij de afwikkeling van de Girobank op Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie op sommatie Greenpeace en zeven inwoners van Bonaire over de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief aan de Staten van Aruba over openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen.

  1. 2023Z16085 Aan stas. BZK - Verzoek om reactie artikel "Zwalkend OM in wiek geschoten door brief regeringscommissaris Statia" 27-09-2023 (antwoord deels ontvangen op 30-10-2023)
  2. 2023Z15268 Aan stas. BZK - Verzoek afschrift m.b.t. dringende update aangaande Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoekstaat 14-09-2023
  3. 2023Z15254 Aan stas. BZK en min. SZW - Verzoek reactie m.b.t. WW-uitkering meenemen naar Caribisch Nederland 14-09-2023
  4. 2023Z10954 Aan stas. BZK - Verzoek over stand van zaken over uitvoering motie Wuite/van Raan 15-06-2023 
  5. 2023Z08102 Aan stas. BZK - Tweede rappel verzoek stavaza rijkswet Aruba financieel toezicht 20-04-2023 (uitstelbrief stas. 25-04-2023) 
  6. 2023Z04052 Aan stas. BZK - Verzoek stavaza rijkswet Aruba financieel toezicht 09-03-2023
  7. 2023Z03441 Aan stas. BZK - Verzoek op hoogte houden vervolg Ecostatia 24-02-2023
  8. 2022Z25467 Aan min. Klimaat en Energie - Afschrift vragen brief APC verduurzaming 16-12-2022
  9. 2022Z10093 Aan staatssecretaris BZK - Aanbieding verslag RAft 20-05-2022
 24. 24

  Voortgangsmeter Rekenkamer, overzicht ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht documenten Parlis met cie KR als volgcommissie:

 26. 26

  Geplande activiteiten commissie

  • wo 17-01-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 14-02-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  Voorjaarsreces: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
  • wo 20-03-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 17-04-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
  • wo 22-05-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 19-06-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 03-07-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 27. 27

  Nog te plannen activiteiten:

  Vanuit de commissie in oude samenstelling zijn een tweetal activiteiten overgedragen om in te plannen met de commissie in nieuwe samenstelling: 
  • Gesprek opstellers wetenschappelijk factsheet Artikel 73 VN Handvest
   Het onderwerp Artikel 73 VN Handvest inzake niet-zelfbestuurde gebieden stond op de kennisagenda 2022 en 2023. In dit kader is door een aantal wetenschappers en factsheet opgesteld. Een gesprek hierover met de opstellers zou in mei 2023 plaatsvinden, maar kon vanwege onvoorziene omstandigheden niet doorgaan. De commissie in oude samenstelling heeft het aan de commissie in nieuwe samenstelling overgelaten om dit gesprek opnieuw in te plannen. 
  • Technische briefing Voortgang verkenning openbare dienstverplichting vluchten Saba en Sint Eustatius
   In juni 2023 heeft het kabinet de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de verkenning naar een openbare dienstverplichting voor vluchten naar Saba en Sint Eustatius. Via een dergelijke dienstverplichting kan de overheid voorwaarden stallen aan luchtvaartmaatschappijen op een bepaalde luchtvervoer route met betrekking tot vier zaken: de maximumticketprijs, de minimumvluchtfrequentie, de capaciteit en de continuïteit. Dit dossier is in behandeling bij de commissie Infrastructuur en Waterstaat, maar de commissie KR heeft besloten een technische briefing gezamenlijk met de commissie I&W over dit dossier te willen organiseren, gezien het belang van het onderwerp voor de inwoners van Saba en Sint Eustatius. De planning van deze technische briefing is overgelaten aan de commissie in nieuwe samenstelling. 
  Besluit: 1) Activiteiten worden op dit moment niet ingepland. 2) In het voorjaar wordt in de strategische procedurevergadering verder gesproken over de thema's die de commissie komend jaar verdiepend op wil pakken. 3) De minister van I&W verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de openbare dienstverplichting vluchten Saba en Sint Eustatius.
              
 28. 28

  Organiseren introductie technische briefings

  Na het aantreden van de vorige Kamer zijn een tweetal introductie technische briefings georganiseerd door ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken, om de commissie in beslotenheid nader te informeren over de meest actuele dossiers die spelen binnen het Koninkrijk. Eén technische briefing besteedt aandacht aan de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de andere aan de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dit geeft de leden een goede informatiebasis voor hun verdere werk in de commissie. 

  Besluit: Introductie technische briefings z.s.m. na het kerstreces inplannen.