Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

20 december 2023
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • H. Holman (NSC)
 • R.Y. Hertzberger (NSC)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken ontvangen.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

  Geen brieven.
 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Uitnodiging Avingstan voor werkbezoek m.b.t. alternatief voor pesticiden en bio-chemicaliën

 5. 5

  Uitnodiging VBN en meerdere organisaties voor gesprek/kennissessie 'Groenboerenontbijt' d.d. 24 januari 2024

 6. 6

  Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2023 van LNV

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Vangstmogelijkheden 2024: akkoord met Verenigd Koninkrijk bereikt inclusief tong

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapportage 'Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel' editie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieden verslag voorzitter convenanttraject dierwaardige veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang huis- en hobbydierenlijst en een vrijstelling voor het houden van damherten en edelherten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tarieven van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de door het Centraal Planbureau (CPB) uitgevoerde second opinion over de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) voor een nieuwe vrachthaven op Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwerpbesluit Maastricht Aachen Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Terinzagelegging Ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Eindrapportage EU Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eindrapportage EU Verordening Natuurherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht activiteiten

  Plenaire Debatten:
  • Debat over het UvA-rapport over stikstofdepositie rond melkveebedrijven (aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB) op 21 september 2023)
  • Debat over het landbouw- en natuurbeleid (aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB) op 6 december 2023)

  Geplande commissiedebatten en -overleggen:
  • wo 17-01-2024 13.00 - 16.00: Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)
  • ma 22-01-2024 14.00: Inbreng schriftelijk overleg  LNV-Actieprogramma Digitalisering
  • do 08-02-2024 16.00 - 20.30: Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie 
  • do 15-02-2024 10.00 - 14.00: Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel 
  • ma 04-03-2024 13.00 - 18.00: Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen - 35746
  • wo 06-03-2024 13.00 - 18.00: Commissiedebat Mestbeleid

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat EU-LNV (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (14 stukken op de agenda
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (5 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (7 stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • do 18-01-2024 - za 20-01-2024: Werkbezoek Internationale Grüne Woche in Berlijn
  • do 08-02-2024 10.00 - 13.15: Rondetafelgesprek Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf
  •  (o.v.) do 29-02-2024 10.00 - 13.15 Rondetafelgesprek Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen - 35746
  • ntb - Technische briefing Agenda natuurinclusief 2.0 
  • ntb - Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre
  • ntb - Rondetafelgesprek Wolf
 20. 20

  Wijzigingen Natuurherstelverordening

  Te behandelen:

  Loading data