Commissievergaderingen

Woensdag 20 november 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC) and Mediterranean and Middle East Group (GSM)

Werkbezoek
Jordan (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 12:15 uur

Rondetafelgesprek inzake digitale nalatenschap

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Digitalisering in het hoger onderwijs

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

SCP - Resultaten evaluatie werking Participatiewet

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:15 - 12:45 uur

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020 - verplaatst naar 4 december 2019

Delegatievergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:30 uur

Medisch zorglandschap (verplaatst naar 28 november)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Kinderbijslag en kindgebonden budget (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Naar een nieuw internationaal stelsel voor belastingheffing in een digitaliserende economie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Beleidscoherentie voor ontwikkeling (GEANNULEERD)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar 19 november)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:15 - 16:15 uur

Gesprek met de minister-president van Aruba, mevrouw Wever-Croes

Gesprek
Den Uylzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Vertrouwelijke technische briefing AMvB “Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie"

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek Oekraïense delegatie over oa maritieme zaken

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Kernwapenbeleid

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

[Videoconferentie] - United States Congressional Caucus on the Kingdom of the Netherlands

Gesprek
Tilanuskamer (besloten)