Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

20 november 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • W.L. de Pater-Postma (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voorhang ontwerpbesluit versnelling gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorhang ontwerp Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verdrag tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek inzake luchtdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag tussen Nederland en Brazilië inzake luchtdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging Bijlage Internationaal Verdrag voorkoming verontreiniging door schepen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging Bijlage Protocol Internationaal Verdrag voorkoming verontreiniging door schepen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Publicaties ILT van maart tot en met september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Mobiliteitsbeeld 2019 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel aanbesteding N35 Nijverdal-Wierden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tweede Rapportage Rijkswegennet van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanpak renovatie Wantijbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wettelijke evaluatie Luchtverkeersleiding Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Moties en toezeggingen inzake het CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vervolg Signaalrapportage Tachograaffraude

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Internationale benchmark tarieven transportsectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Studie TEN-T-specificaties spoornetwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Inwerkingtreding AMvB administratieve verlenging rijbewijs 75-plussers

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoord op brief commissie over het voorstel beleidsdoorlichting: Bodem en Ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Harmonisatie milieuzones

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitkomst raadgevend overleg ten aanzien van de verwijdering van de Brent olieplatforms

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  EVOA overtreding Chemours

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Betrekken verbranding buitenlands afval in afvalstoffenbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over het Deltaprogramma 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken Chemours en uitvoering motie over vergunning van directe lozing van 5 kilo GenX

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Invulling van moties en toezeggingen waterveiligheid en klimaatadaptatie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Loodinname via kraanwater

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording vragen Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorgenomen investeringen Programmatische Aanpak Grote Wateren

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Geplande commissieactiviteiten

  19-11-2019 13.30 - 13.45 Petitie Fileproblematiek op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens
  19-11-2019 13.45 - 14.00 Petitie Economische wegwijzer namens TLN en Evofenedex
  20-11-2019 16.00 - 17.00 Gesprek Oekraïense delegatie over oa maritieme zaken
  21-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 2 - 3 december 2019*
  21-11-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019*
  25-11-2019 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  26-11-2019 16.30 - 17.30 Technische briefing CPB over rapport meer milieuwinst door recycling
  27-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
  28-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maritiem
  28-11-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet
  03-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verzamelwet
  04-12-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Externe Veiligheid
  05-12-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
  10-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 19 december 2019*
  11-12-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Mobiliteitsfonds
  16-12-2019 10.30 - 15.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails
  17-12-2019 13.30 - 13.45 Petitie Aandacht voor verkeersmentaliteit
  18-12-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  16-01-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
  29-01-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegen boven conflictgebieden
  13-02-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor*
  18-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Veiligheidssituatie grondafhandeling op Schiphol
  19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
  20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele EU-Raad Maritieme zaken 10-11 maart 2020*
  03-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020*
  25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*
  16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
  23-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 33. 33

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  Debatten
  18. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W) NB: zie het rondvraagpunt van het lid Kröger (GL) hieronder.
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  56. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
  72. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  87. Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2019

  Dertigledendebatten
  19. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  23. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  31. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  34. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  58. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019
  62. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019

  VAO's/VSO's
  VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VAO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Schonis (D66)
  VAO Leefomgeving, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VAO Spoor, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VAO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Van Eijs (D66)
 34. 34

  Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden
  3. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
  Op 11-09-2019 aangemeld voor plenaire behandeling NB: de Europese commissie voert in dit kader een ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland
  4. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
  Op 02-10-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
  5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht, 05-07-2019, 35248
  Op 06-11-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
  6. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
  Op 31-10-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
  7. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
  8. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
  De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 03-12-2019
 35. 35

  Voorstel Kröger (GroenLinks) en Schonis (D66) voor een rondetafelgesprek op 12 december om 10.00 uur over juridische implicaties maatregelen stikstofpakket en MIRT-projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om de minister voor Milieu en Wonen te verzoeken voor 3 december 2019 de Kamer schriftelijk te informeren over de uitkomst van het overleg met de branche over de afvalstoffenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om de onderliggende berekeningen van het RIVM die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket inzake de stikstofproblematiek te ontvangen tijdig voor het notaoverleg MIRT op 25 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Kröger (GroenLinks) om een brief over het tijdpad voor het eerste Luchthavenverkeerbesluit (LVB-1) Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data