Commissievergaderingen

Donderdag 19 november 2020

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - 66th Annual Session online meeting

Werkbezoek
On-line (besloten)

delegatie naar de Euro-Mediterrane Parlementaire Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

PA UfM - virtuele UfM High-Level conferentie

Werkbezoek
On-line (besloten)

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Openbaar verhoor dhr. Boereboom

Verhoor

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Rondetafelgesprek inzake rapporteurschap AVG

Rondetafelgesprek
Oude zaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Exportkredietverzekering

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

GGZ / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten / Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

Notaoverleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

OJCS-Raad van 30/11- 1/12

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Ophoging EU-brede 2030 doelstelling klimaat (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Handelsbetrekkingen Afrika

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Werkbezoek aan de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer

Werkbezoek
Locatie B67

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Belastingontwijking (Verplaatst naar 10 december 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Planbureau voor de Leefomgeving over de tussentijdse evaluatie van Regionale Energiestrategieën (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Openbaar verhoor mw. Van Tuyll

Verhoor
Enquêtezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Pakistan via Turkije

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging Tijdelijke wet Groningen i.v.m. versterking van gebouwen provincie Groningen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderzoeken inkoop en aanbesteden in het sociaal domein (34477-74)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) (TK 32127-241)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanvullende maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezing in verband met covid-19 (TK 35590-22)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Variawet hoger onderwijs

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 14:30 - 20:00 uur

Bijeenkomst TCU

Vergadering
Geannuleerd

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Openbaar verhoor mw. Mulder

Verhoor
Enquêtezaal

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Openbare toelichting door de heer Alex Brenninkmeijer op het Jaarverslag 2019 van de Europese Rekenkamer

Technische briefing
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:00 - 21:30 uur

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning...

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:15 - 21:45 uur

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning...

Wetgevingsoverleg
Oude zaal