Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

19 november 2020
12:00 - 12:45 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H.S. Veldman (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • F.W. Futselaar (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geannoteerde agenda van de videoconferentie van de leden van de Europese Raad inzake COVID-19 van 19 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie over de toepassing in 2019 van Verordening (EG) nr. 1049/2001

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Appreciatie onderhandelingsresultaat van Raad en Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  35595 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsappreciatie Commissie mededeling, pakket aanvullende maatregelen COVID-19 en tweede Raadsaanbeveling gecoördineerde aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aan de vaste en algemene Kamercommissies - Brief rapporteurs Inzicht in Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CW-toets

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nog te ontvangen brieven

  Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak (stand van zakenbrief ontvangen op 19 juni jl.; afdoening is pas mogelijk nadat beroepszaak gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU)
  Besluit procedurevergadering dd 1 oktober 2020
  • Aan minister buza - kabinetsreactie strategic foresight report strategic foresight – charting the course towards a more resilient europe COM (2020) 493, mee te nemen in de appreciatie van het nieuwe Commissiewerkprogramma 2021.
  Toezegging AO RAZ dd 7 oktober 2020
  • De minister zegt toe dat, als er in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa besloten wordt tot burgerconsultaties, het kabinet eerst met de Tweede Kamer hierover overleg voert, voordat deze consultaties gehouden worden.

  Besluit: Ter informatie.
 9. 9

  Commissie-agenda

  26-11-2020 13:30 - 15:30  AO Raad Algemene Zaken dd 8 december 2020
  30-11-2020 09:30 - 11:00 Wetgevingsoverleg wijziging Verzamelwet Brexit (eerste termijn Kamer) 
  30-11-2020 21:00 - 23:00 Wetgevingsoverleg wijziging Verzamelwet Brexit (voortzetting)

  30/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie (deelname vanuit Vondelingkamer)
  16-12-2020 10:00 - 13:00 AO Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie 
  17-12-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering (via videoverbinding)
  21-01-2021 11:30 - 12:30 procedurevergadering (via videoverbinding)
  11-02-2021 11:30 - 12:30 procedurevergadering (via videoverbinding)

  Herfstreces 2020: vrijdag 16 t/m maandag 26 oktober 2020
  Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021
  Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: 12 februari t/m 22 maart 2021

  Besluit: Ter informatie.