Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

19 november 2020
14:00 - 14:45 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Buitenlandse Zaken
Dit overleg vindt digitaal plaats

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  wo 25-11-2020 16.00 - 17.30      rondetafelgesprek Persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen (via videoverbinding)
  do 26-11-2020 16.00 - 18.30       Algemeen overleg NAVO en OVSE
  ma 30-11-2020 14.00 - 18.00      Notaoverleg Initiatiefnota Behoud het woud    
  do 03-12-2020 10.00 - 12.00       rondetafelgesprek MH-17 (via videoverbinding)
  do 03-12-2020 12.30 - 13.15       Procedurevergadering (via videoverbinding)
  do 03-12-2020 14.30 - 17.30       Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  wo 09-12-2020 10.00 - 11.00      Technische briefing Renovatie Vredespaleis (via videoverbinding)
  do 10-12-2020 09.45 - 10.30       Bijzondere procedure Gedwongen orgaanverwijdering China (via videoverbinding)
  wo 16-12-2020 16.30 - 19.00      Algemeen overleg Relatie met Suriname             
  wo 16-12-2020 19.30 - 22.30      Algemeen overleg MH-17
  do 17-12-2020 13.00 - 13.45       Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Te agenderen plenaire debatten
  24 Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  48. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
  60. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)
  103. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (minister BuZa)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
 3. 3

  Verzoek PAX - Ambassade van Vrede Vlaardingen tot aanbieding petitie (kraanvogels) i.h.k.v. actie ‘Vrouwen voor Vrede’ d.d. 10 november 2020

 4. 4

  Procedure voor opstellen Kennisagenda 2021

 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het NRC-bericht van 28 september 2020 met als titel ‘Kremlin-adviseur actief in Nederland rond MH17’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de ministeriële week van de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN), die plaatsvond te New York van 21 september tot en met 2 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 2020 – 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op een burgerbrief over de zaak-Munir

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van het lid Van den Nieuwenhuijzen c.s. over zo strikt mogelijk toetsen aan de Gasrichtlijn (Kamerstuk 35373-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetspositie hervatting van de EU Associatieraad met Israël

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  EUCIE Targeted Consultation on Arctic Policy

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsnotitie ‘Indo-Pacific: een leidraad voor versterking van de Nederlandse en EU-samenwerking met partners in Azië’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de analyse ‘De respons van de EU op de Chinese staatsgestuurde investeringsstrategie’ van Europese Rekenkamer (ERK)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afgeleide aansprakelijkheid en niet-letale steun in Syrië en Oekraïne, en steun voor een project van ARK

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over toezeggingen mondelinge vragen naar aanleiding van een bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade met Forum voor Democratie (Kamerstuk 35570-V-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Werkprogramma 2021 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Internationale rechtsorde in het digitale domein

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verdragen in voorbereiding

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  EU-stafnotitie BUZA prioriteringsexercitie EU-voorstellen werkprogramma 2021

 22. 22

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2020Z17898 Aan minister Buza - uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 05-10-2020 Rappelleren, minister verzoeken zijn reactie tijdig voor het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken van 3 december aan de Kamer te zenden 
  2. 2020Z16006 Aan minister Buza en Def - verzoek reactie berichtgeving terugtrekking deel troepen VS uit Irak 10-09-2020 Rappelleren, ministers verzoeken hun reactie voor de plenaire begrotingsbehandeling van Defensie aan de Kamer te zenden en in hun reactie tevens in te gaan op het besluit van de president van de Verenigde Staten om ook uit Afghanistan troepen terug te trekken.
 23. 23

  Voorstel ontvangst bijzondere procedure mevrouw Cengiz, weduwe van Jamal Khashoggi,

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  (virtuele) interparlementaire bijeenkomst van commissies Buitenlandse Zaken Europees Parlement

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven