Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buitenlandse Zaken 19 nov
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 19 nov

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

wo 25-11-2020 16.00 - 17.30      rondetafelgesprek Persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen (via videoverbinding)
do 26-11-2020 16.00 - 18.30       Algemeen overleg NAVO en OVSE
ma 30-11-2020 14.00 - 18.00      Notaoverleg Initiatiefnota Behoud het woud    
do 03-12-2020 10.00 - 12.00       rondetafelgesprek MH-17 (via videoverbinding)
do 03-12-2020 12.30 - 13.15       Procedurevergadering (via videoverbinding)
do 03-12-2020 14.30 - 17.30       Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
wo 09-12-2020 10.00 - 11.00      Technische briefing Renovatie Vredespaleis (via videoverbinding)
do 10-12-2020 09.45 - 10.30       Bijzondere procedure Gedwongen orgaanverwijdering China (via videoverbinding)
wo 16-12-2020 16.30 - 19.00      Algemeen overleg Relatie met Suriname             
wo 16-12-2020 19.30 - 22.30      Algemeen overleg MH-17
do 17-12-2020 13.00 - 13.45       Procedurevergadering (via videoverbinding)

Te agenderen plenaire debatten
24 Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
48. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
60. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)
103. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (minister BuZa)
10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
3
Verzoek PAX - Ambassade van Vrede Vlaardingen tot aanbieding petitie (kraanvogels) i.h.k.v. actie ‘Vrouwen voor Vrede’ d.d. 10 november 2020
4
Procedure voor opstellen Kennisagenda 2021
6
Verslag van de ministeriële week van de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN), die plaatsvond te New York van 21 september tot en met 2 oktober 2020

Te behandelen:

9
Reactie op de motie van het lid Van den Nieuwenhuijzen c.s. over zo strikt mogelijk toetsen aan de Gasrichtlijn (Kamerstuk 35373-4)

Te behandelen:

16
Beantwoording vragen commissie over toezeggingen mondelinge vragen naar aanleiding van een bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade met Forum voor Democratie (Kamerstuk 35570-V-8)

Te behandelen:

21
EU-stafnotitie BUZA prioriteringsexercitie EU-voorstellen werkprogramma 2021
22
Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

Details

  1. 2020Z17898 Aan minister Buza - uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 05-10-2020 Rappelleren, minister verzoeken zijn reactie tijdig voor het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken van 3 december aan de Kamer te zenden 
  2. 2020Z16006 Aan minister Buza en Def - verzoek reactie berichtgeving terugtrekking deel troepen VS uit Irak 10-09-2020 Rappelleren, ministers verzoeken hun reactie voor de plenaire begrotingsbehandeling van Defensie aan de Kamer te zenden en in hun reactie tevens in te gaan op het besluit van de president van de Verenigde Staten om ook uit Afghanistan troepen terug te trekken.