Commissievergaderingen

Woensdag 14 november 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Honouring of Obligations and Commitments

Vergadering
Parijs (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Ondermijning en informatie-uitwisseling

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Dierenwelzijn

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:45 - 11:00 uur

Delegatieoverleg COSAC

Delegatievergadering
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 14:00 uur

Gesprekken met bedrijven in het kader van Jaarplanning onderwerp Wetenschapsbeleid

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Presentatie bevindingen rapporteurs J&V-begroting 2019

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure - verzoek om de beleidsreactie op het tussenrapport van dhr. Hoekstra aan het AO Forensisch Onderzoek op donderdag 15 november 2018 toe te voegen

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Wijkverpleging

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Landbouw en Klimaat - tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep NVWA - verplaatst naar 22 november

Vergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:15 - 15:45 uur

Begrotingsonderzoek BuHa-OS 2019

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (zal geen doorgang vinden)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

“Opening klimaatposterexpositie ’17 voor 17’ ” | Publieksingang plenaire zaal 2e verdieping

Bijzondere procedure

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Sociaal domein

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 18:00 - 18:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering