Algemeen overleg

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Algemeen overleg: "Georganiseerde criminaliteit/ondermijning"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning op 14 november 2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2018, over Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Jaarverslag RIEC-LIEC 2017 – resultaten van de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)

Te behandelen:

4
Reactie op de motie van het lid Arno Rutte c.s. over een screening of integriteitsonderzoek voor ondernemers (Kamerstuk 29911-191)

Te behandelen: