Rondetafelgesprek

Ondermijning en informatie-uitwisseling

Rondetafelgesprek: "Ondermijning en informatie-uitwisseling"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie rondetafelgesprek over Ondermijning en informatie-uitwisseling op 14 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Volgens onderstaand schema:

Details

            Blok 1: 10.00 tot 11.00 uur
 • Dhr. A. Aboutaleb, Burgemeester van gemeente Rotterdam
 • Dhr. Th. Weterings, Burgemeester van gemeente Tilburg
 • Dhr. C. Hermans, Programmadirecteur Taskforce Brabant-Zeeland
 • Dhr. K. Schuurman, Hoofd Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)
   
   
  Blok 2: 11.00 tot 12.00 uur
 • Dhr. H. van der Vlist, Algemeen directeur Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
 • Dhr. P. van der Weiden, Adviseur Veilig Ondernemen, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
 • Dhr. L. Vrakking, Advocaat bij De Kempenaer Advocaten
 • Dhr. T. Dam, Landelijk projectleider City Deal ‘Zicht op Ondermijning’
   
   
   
2
Position paper Taskforce BZ t.b.v. rondetafelgesprek Ondermijning en informatie-uitwisseling d.d. 14 november 2018

Te behandelen:

3
Position paper FIOD t.b.v. rondetafelgesprek Ondermijning en informatie-uitwisseling d.d. 14 november 2018

Te behandelen:

4
Position paper CCV t.b.v. rondetafelgesprek Ondermijning en informatie-uitwisseling d.d. 14 november 2018

Te behandelen:

5
Position paper ICTU - City Deal 'Zicht op Ondermijning' t.b.v. rondetafelgesprek Ondermijning en informatie-uitwisseling d.d. 14 november 2018

Te behandelen: