Algemeen overleg

Dierenwelzijn

Algemeen overleg: "Dierenwelzijn"Deze vergadering is geweest
3e HERZIENE CONVOCATIE

Op de procedurevergadering van LNV van 7 november 2018 is besloten dat in dit algemeen overleg zal worden gesproken over dierenwelzijn van niet-landbouwhuisdieren en dat tijdens het plenaire debat over dieren in de veehouderij zal worden gesproken over dierenwelzijn van landbouwhuisdieren.

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2018, over Dierenwelzijn
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Dierenwelzijn op 14 november 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Attendering

Details

Nb. De agendapunten ‘Evaluatie ingrepen pluimvee’ (Documentnummer 2018Z03386) en ‘Reactie op verzoek commissie over de brief van Wakker Dier inzake maagzweren bij varkens’ (Kamerstuk 28286, nr. 983) zijn van de agenda van dit algemeen overleg overgeheveld naar het plenaire debat over dieren in de veehouderij. De Verzamelbrief dierenwelzijn (Kamerstuk 28286, nr. 942) en de Beleidsbrief dierenwelzijn (Kamerstuk 28286, nr. 991) bevatten relevante informatie voor zowel dit algemeen overleg als voor het plenaire debat over dieren in de veehouderij. De brieven worden daarom bij beide debatten behandeld.