Algemeen overleg : Dierenwelzijn

De vergadering is geweest

14 november 2018
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
3e HERZIENE CONVOCATIE

Op de procedurevergadering van LNV van 7 november 2018 is besloten dat in dit algemeen overleg zal worden gesproken over dierenwelzijn van niet-landbouwhuisdieren en dat tijdens het plenaire debat over dieren in de veehouderij zal worden gesproken over dierenwelzijn van landbouwhuisdieren.

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • L. Bromet (GroenLinks)
 • T.C. de Groot (D66)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • A. Weverling (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Verzamelbrief dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsbrief dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Attendering

  Nb. De agendapunten ‘Evaluatie ingrepen pluimvee’ (Documentnummer 2018Z03386) en ‘Reactie op verzoek commissie over de brief van Wakker Dier inzake maagzweren bij varkens’ (Kamerstuk 28286, nr. 983) zijn van de agenda van dit algemeen overleg overgeheveld naar het plenaire debat over dieren in de veehouderij. De Verzamelbrief dierenwelzijn (Kamerstuk 28286, nr. 942) en de Beleidsbrief dierenwelzijn (Kamerstuk 28286, nr. 991) bevatten relevante informatie voor zowel dit algemeen overleg als voor het plenaire debat over dieren in de veehouderij. De brieven worden daarom bij beide debatten behandeld.
 6. 6

  Voortgang positieflijst huis- en hobbydieren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken hoogrisicohonden

  Te behandelen:

  Loading data