Debat geweest
14 november 2018 | 18:00 - 18:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
HERZIENE AGENDA
ivm toevoeging agendapunten

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE Agenda procedureverg. BuHa-OS woensdag 18.00 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedureverg. cie. Buha-OS 14 november

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

 • 15-11-2018 13.00 - 15.30  Algemeen overleg  Handel  (aanvangstijd gewijzigd)  
 • 20-11-2018 13.30 - 13.45  Petitie  Manifest over sanitatie doelstelling van het kabinet    
 • 20-11-2018 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Ontwikkelingssamenwerking    
 • 21-11-2018 09.30 - 10.30  Gesprek  Hoofd UNDP, dhr. Achim Steiner  
 • 22-11-2018 14.00 - 17.00  Algemeen overleg  Wapenexportbeleid  
 • 201848  Deze week plenaire begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamerwerking   
 • 29-11-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 13-12-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 20-12-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering  
Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
 • 31-01-2019 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie voor alle commissies
3
Planning procedurevergaderingen eerste helft 2019:

Details

Steeds op een donderdag van 13.15 tot 14.00 uur.
Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
 • 24 januari
 • 7 februari
 • 21 februari
Krokusreces: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart
 • 14 maart
 • 28 maart
 • 11 april
 • 25 april
Meireces vrijdag 26 april t/m 13 mei
 • 16 mei
 • 6 juni
 • 20 juni 
 • 4 juli
Zomerreces: maandag 5 juli t/m 2 september                                         
 
4
Verzoek Nationale Postcode Loterij NV, namens Dr. Denis Mukwege Foundation, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over bescherming van vrouwen tegen seksueel geweld, het gebruik daarvan als wapen en verkiezingen in Congo d.d. 27 november 2018
5
Uitnodiging IPU en Europees Parlement voor parlementaire conferentie over de World Trade Organization (WTO) d.d. 6-7 december 2018
6
Uitnodiging Parlement van Frankrijk voor interparlementaire top d.d. 13 december 2018 over hulp aan G5 Sahellanden
14
Initiatiefnota van het lid Van Haga: “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme”

Te behandelen:

15
Stafnotitie - Begroting BuHa-OS 2019
16
Openstaande brieven aan bewindspersonen:

Details

 • 2018Z20663, aan min. BUHA OS, Verzoek om stand van zaken met betrekking tot inzet om detentiekampen te sluiten in Libië d.d. 2-11-2018: minister verzoeken de brief vóór plenair begrotingsdebat aan de Kamer toe te zenden.
 • 2018Z19272, aan min. BUHA OS, Feitelijke vragen begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 d.d. 17-10-2018
 • 2018Z17143, aan min. BUHA OS, Procedure vaststelling jaarplanning 2019 d.d. 26-09-2018
17
Voorstel Rondetafelgesprek Model BIT
18
Voor de volgende procedurevergadering wordt het werkbezoek van de commissie aan Colombia geagendeerd om de data voor het werkbezoek vast te stellen.
19
Verzoek om toezegging gedaan tijdens algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking d.d. 12 september 2018 inzake overzicht van de migratiesamenwerking en om de budgetten, zowel nationale als Europese, inzichtelijk te maken, voor de plenaire begrotingsbehandeling aan de Kamer te doen toekomen.

Te behandelen: