Debat geweest
14 november 2018 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 14 november 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 14 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG COM (2018) 639

Te behandelen:

3
Besluit van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976; Brussel, 13 juli 2018

Te behandelen:

5
Uitnodiging IPU voor VN-forum 'Human Rights, Democracy and the Rule of law' d.d. 22-23 november 2018
8
Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke ondersteuning voor het voorgenomen werkbezoek van een delegatie aan Berlijn, voorzien voor 29 en 30 november 2018

Te behandelen:

9
Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor het voorgenomen werkbezoek van een delegatie aan Hongarije op een nader te bepalen datum in 2019

Te behandelen:

10
Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke ondersteuning voor het voorgenomen werkbezoek van een delegatie aan Polen op een nader te bepalen datum in 2019

Te behandelen:

19
Beantwoording vragen commissie over het integrale voorstellenpakket Meerjarig Financieel Kader (Kamerstuk 21501-20-1364) en de tot nu binnengekomen Meerjarig Financieel Kader-voorstellen en BNC-fiches

Te behandelen:

23
EU-voorstel: de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit: Het versterken van hun rol in de Europese besluitvorming COM (2018) 703

Te behandelen:

24
Informatie Parlement van Oostenrijk t.b.v. plenaire COSAC-bijeenkomst (LX COSAC) d.d. 18-20 november 2018
25
Benoeming van rapporteurs 'Rule of Law / rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU'

Details

Besluit: De leden Maeijer (PVV) en Van der Graaf (ChristenUnie) zijn benoemd tot co-rapporteurs 'Rule of Law / rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU', met het oog op de voorbereiding van werkbezoeken naar Polen en Hongarije, het rondetafelgesprek en het algemeen overleg.
26
Nog te ontvangen brieven

Details

Aan minister BuZa - Aanbieding advies Europese Rekenkamer inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (2018Z14232/2018D45915) - 26-09-2018
Aan minister BuZa - De Russische contributie aan de Raad van Europa (2018Z18946/2018D50508) 19-10-2018
Aan minister BuZa  - Jaarplanningsbrief Europese Zaken 2019 (2018Z18362/2018D50236) 19-10-2018  
Aan minister BuZa - Conferentie Subsidiarity as a building principle of the European Union 15 en 16 november (2018Z18341/2018D50500) 23-10-2018

Besluit: Ten aanzien van brief 1 wordt een rappelbrief namens de commissie gestuurd aan het verantwoordelijke ministerie.
27
Integraal overzicht met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen week 42-45, 15 oktober 2018– 9 november 2018.
28
Data procedurevergaderingen januari t/m juli 2019

Details

Donderdag 17 januari 2019 15.00 – 16.00
Donderdag 31 januari 2019 15.00 – 16.00
Donderdag 21 februari 2019 11.30 - 12.30
Donderdag 14 maart 2019 11.30 - 12.30
Donderdag 4 april 2019 15.00 – 16.00
Donderdag 25 april 2019 11.30 – 12.30
Donderdag 16 mei 2019 11.30 - 12.30
Donderdag 06 juni 2019 15.00 – 16.00
Donderdag 20 juni 2019 11.30 – 12.30
Donderdag 04 juli 2019 11.30 - 12.30

Besluit: Data procedurevergaderingen zijn vastgesteld.
29
Planning van voorbereiding Raad Algemene Zaken januari t/m juni 2019

Details

Donderdag 03-01-2019               14.00: SO Raad Algemene Zaken dd 8 januari 2019
Donderdag 14-02-2019  13.00 - 15.00: AO Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019  
Donderdag 14-03-2019  13.00 - 15.00: AO Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019
Dinsdag 02-04-2019      19.30 - 21.30: AO Raad Algemene Zaken dd 9 april 2019
Woensdag 15-05-2019   13.00 - 15.00: AO Raad Algemene Zaken dd 21 mei 2019

Besluit: Data overleggen Raad Algemene Zaken zijn vastgesteld.

 
30
Commissie-agenda

Details

18 t/m 20-11-2018 plenaire COSAC-conferentie in Wenen
21-11-2018 09:30 - 10:00 Delegatieoverleg Werkbezoek Berlijn
22-11-2018 12:30 - 13:30 gesprek met Permanent Vertegenwoordiger bij de EU (nieuw)
28-11-2018 13:00 - 15:00 AO Cohesiebeleid
29-11-2018 09:30 - 11:30 AO Raad Algemene Zaken dd 11 december 2018
29-11-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
29 t/m 30-11-2018 werkbezoek Berlijn
05-12-2018 12:00 - 14:00 ontvangst van delegatie uit het Kroatische parlement (nieuw)
20-12-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
20 t/m 21-01-2019 - voorzitters COSAC-conferentie in Boekarest
22-01-2019 17:00 - 20:00 AO EU-Informatievoorziening/Transparantie
23-01-2019 09:30 - 14:00 AO Brexit (nieuw)
07-02-2019 13:30 plenair debat Staat van de Europese Unie (nieuw)  
23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest  
 
Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019 
Krokusreces: vrijdag 22 februari 2019 t/m maandag 4 maart 2019
Meireces: vrijdag 26 april 2019 t/m 13 maandag mei 2019

Nog in te plannen:

- Werkbezoeken Hongarije (in overleg met rapporteurs Rule of Law), Parijs (mogelijk in meireces), Brussel
- Rondetafelgesprek en algemeen overleg Rule of Law (in overleg met rapporteurs)

Besluit: Ter informatie.