Commissievergaderingen

Donderdag 14 mei 2020

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Benelux Parlement - Trilaterale conferentie (geannuleerd door het Beneluxparlement ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Volgt (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:45 - 10:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bescherming persoonsgegevens (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van de leden Ellemeet en Van Ojik (beiden GroenLinks) om op zeer korte termijn een schriftelijk overleg te houden over de brief over de inzet van Nederland tijdens de World Health Assembly

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om notaoverleg over toegenomen criminaliteit asielzoekers

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Binnenvaart (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

OJCS-raad van 18 en 19 mei 2020 (omgezet in schriftelijk overleg, zie 12 mei)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Regeling diervoeders 2012 in verband met stikstof

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsvisie waterstof en Routekaart Groen Gas

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Binnenvaart en Maritiem

Inbreng schriftelijk overleg

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behandelvoorstel ten aanzien van Verzamelspoedwet Covid-19

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Herstelwet financiële markten 2020

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Biotechnologie en Tuinbouw (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

eHerkenning

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen (29628-945)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Democratie, kiesrecht en desinformatie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bevolkingsdaling en Krimp

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad (Geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 19:00 uur

Reactie op verzoek commissie over de inbreng van Nederland tijdens de World Health Assembly

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)