14
mei
Besloten debat
14 mei 2020 14:00
Inbreng schriftelijk overleg

Democratie, kiesrecht en desinformatie

Inbreng schriftelijk overleg: "Democratie, kiesrecht en desinformatie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Democratie, kiesrecht en desinformatie d.d. 14 mei 2020

Agendapunten

2
Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 1, Openbaar bestuur en democratie, van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII)

Te behandelen: