Algemeen overleg

Bescherming persoonsgegevens (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg: "Bescherming persoonsgegevens (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)"Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Bescherming persoonsgegevens op 14 mei 2020