Commissievergaderingen

Woensdag 13 november 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee)

Vergadering
Parijs (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

ARK - Onderzoek ouderenregelingen

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Telecomraad (formeel) 2 en 3 december 2019

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Kosten en baten vervoersmodaliteiten

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (voortzetting WGO)

Wetgevingsoverleg
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vergelijkend onderzoek naar de verhouding tussen intern Defensieonderzoek en strafrechtelijk onderzoek

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:15 - 13:15 uur

Wijkverpleging (tweede termijn; voortzetting van het AO van 11 september 2019)

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Delegatiebijeenkomst werkbezoek Parijs 5 t/m 7 januari 2020

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:45 uur

Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) een feitelijke vragenronde te houden over de Kamerbrief ‘Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek’ voorafgaand aan het plenaire debat op 14 november 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Briefing rapporteurs begroting SZW 2020

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Implementatie van het Klimaatakkoord (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

COP25 in Madrid

Delegatievergadering
Rommekamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 18 november 2019 - algemeen overleg is omgezet in een schriftelijk overleg op 12 november 2019

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

IGJ

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:15 uur

Integriteit in het openbaar bestuur

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019 (verplaatst naar 14 november ivm plenaire agenda)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)