Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019 (verplaatst naar 14 november ivm plenaire agenda)

Algemeen overleg: "Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019 (verplaatst naar 14 november ivm plenaire agenda) "Deze vergadering is verplaatst naar 14 november 2019
Herziene convocatie ivm toevoeging agendapunten *

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019