Algemeen overleg

IGJ

Algemeen overleg: "IGJ"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2019, over IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg - IGJ - 13 november 2019 - 14.00-17.00 uur - agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 maart 2019, over het bericht ’Bulten en littekens: tientallen bedrijven zetten illegaal lipfiller’

Te behandelen:

7
Reactie op verzoek commissie om aan te geven wat de gevolgen zijn van de intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

Te behandelen: