Algemeen overleg

DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra

Algemeen overleg: "DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2019, over DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra op 13 november 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Beleidsreactie op het Tussenrapport van de heer Hoekstra over de naleving en uitvoering van verbetermaatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de zaak Bart van U.

Te behandelen: