13
nov
Live debat
Vanaf 14:00
Algemeen overleg

DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra

Algemeen overleg: "DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra op 13 november 2019

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
Beleidsreactie op het Tussenrapport van de heer Hoekstra over de naleving en uitvoering van verbetermaatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de zaak Bart van U.

Te behandelen: