Hoorzitting / rondetafelgesprek

Integriteit in het openbaar bestuur

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Integriteit in het openbaar bestuur"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie hoorzitting / rondetafelgesprek Integriteit openbaar bestuur 13 november 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Programma rondetafelgesprek Integriteit in het openbaar bestuur

Details


Blok 1 van 15.00-15.45 uur : Kwaliteit integriteitssystemen en -beleid
-Prof. Leo Huberts, (bijna) emeritus-hoogleraar aan de VU in Amsterdam
-Bart de Koning, onderzoeksjournalist, mede-bedenker van de Politieke Integriteits Index
-Hans Groot, steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers CAOP
-Wilbert Tomesen, voorzitter bestuur Huis voor Klokkenluiders

Blok 2 van 15.45-16.30 uur: Integriteit van politici en ambtenaren
-Kars Veling, adviescommissie financiering politieke partijen
-Prof. Dr. Emile Kolthoff, hoogleraar criminologie aan de Open Universiteit en lector ondermijning aan de Avans Hogeschool
-Liesbeth Spies, burgemeester Alphen aan de Rijn en voorzitter Nederlandse Genootschap van Burgemeesters
-Gerrit Jan Gorter, lid van het College van Arbeidszaken VNG en burgemeester Zeewolde

Blok 3 van 16.30-17.15 uur: Integriteit ambtenaren en ambtelijke organisaties
-Serv Wiemers, directeur Transparency International
-Jeanine Kooistra, bureau Integriteit Amsterdam
-Yntse Koenen, bestuurder FNV Overheid

 
2
Position Papers

Te behandelen: