Technische briefing

Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Technische briefing: "Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing door ARK over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op 13 november 2019

Deelnemers


Agendapunten