Wetgevingsoverleg : Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (voortzetting WGO)

De vergadering is geweest

13 november 2019
11:00 - 13:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  minister voor Milieu en Wonen

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Woningbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoek prijseffect op woningen door aankopen door particuliere beleggers

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanstaande wijzigingen Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Maatregelen woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek Nibud naar kloof tussen huur en koop

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Notitie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Ex-post effecten woningmarktmaatregelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Mensen met een middeninkomen op de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsrapportage Nationale Woonagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport 'Zicht op revolverende fondsen van het Rijk' (Kamerstuk 31865-133)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verloop en uitkomsten van het Platform hypotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoek van het Kadaster, ‘Kopen om te verhuren’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data