Wetgevingsoverleg

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (voortzetting WGO)

Wetgevingsoverleg: "Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (voortzetting WGO)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie voortzetting wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte 13 november 2019
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2019, over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (tweede termijn)
Stenogram
Download Wonen en Ruimte (voortzetting WGO) (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

14
Moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg

Te behandelen: