Algemeen overleg : Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

De vergadering is geweest

13 november 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • F.W. Futselaar (SP)
 • M. Groothuizen (D66)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • M. van Nispen (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2019, over het bericht dat het steeds minder goed lukt om geld van criminelen af te pakken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State zoals bedoeld in artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State, over de rol van gemeenten in de aanpak van ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Versterking van de Financiële Recherche (Finec)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel verhoging strafmaximum bedreiging

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het artikel 'Gefrustreerd notariaat eist van overheid meer wapens tegen fraude'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomsten van de verkenning naar een tweede tranche van wetgeving Bibob

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op toezegging gedaan tijdens het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning van 4 april 2019 inzake een structurele cofinancieringsregeling voor drugsdumpingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brede aanpak synthetische drugs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Groothuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2019, over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Actieplan Veilig Ondernemen 2019-2022 (herdruk)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Identificatie bij pakketpost en Simkaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie Europese Commissie op motie van het lid Van Toorenburg c.s. over opschorting van de visumliberalisatie voor Albanië via de noodremprocedure (Kamerstuk 29911-239)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Laan-Geselschap, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 juni 2019, over het bericht ‘Drugskartels willen Europa aan de crystal meth krijgen’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Integraal beeld bedreigingen burgemeesters

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op artikel in binnenlands bestuur 'gemeenten zijn zuinig met Bibob'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag RIEC-LIEC 2018 en een Landelijk beeld van ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit, najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verantwoordingsrapportage “aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 2018”

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Brabantse boeren zwijgen over drugscriminelen, ze hebben meer last van criminelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op brieven van de Regioburgemeesters inzake bewaken en beveiligen en politiecapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data