Algemeen overleg

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Algemeen overleg: "Georganiseerde criminaliteit/ondermijning"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2019, over georganiseerde criminaliteit/ondermijning
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning op 13 november 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2019, over het bericht dat het steeds minder goed lukt om geld van criminelen af te pakken

Te behandelen:

2
Voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State zoals bedoeld in artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State, over de rol van gemeenten in de aanpak van ondermijning

Te behandelen:

11
Reactie op het verzoek van het lid Groothuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2019, over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt

Te behandelen:

14
Reactie Europese Commissie op motie van het lid Van Toorenburg c.s. over opschorting van de visumliberalisatie voor Albanië via de noodremprocedure (Kamerstuk 29911-239)

Te behandelen:

15