Commissievergaderingen

Maandag 11 september 2023

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Oostenrijk en Zwitserland GEANNULEERD

Werkbezoek
Geannuleerd Oostenrijk en Zwitserland

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy meeting

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie (formeel) d.d. 25 september 2023

Inbreng schriftelijk overleg

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (TK 35286)

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Sharon Dijksma

Verhoor

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking

Notaoverleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en de Tunnelwet Westerschelde in verband met de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Verzoek van het lid van den Berg (CDA) adviezen Cft mbt Ennia vandaag nog met Kamer te delen d.d. 11 september 2023

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 13:15 - 15:15 uur

Yvette Derks

Verhoor

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad (18/19 september)

Inbreng schriftelijk overleg

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:15 - 17:15 uur

Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261) (is verplaatst naar 9 oktober 2023)

Notaoverleg
(verplaatst)

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek Kiesraad

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

E-MAILPROCEDURE: Verzoek gesprek met Oekraïense delegatie d.d. 14 september 16.00-17.00 uur - reactietermijn maandag 11 september (vandaag) om 16.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)