E-mailprocedure : Verzoek van het lid van den Berg (CDA) adviezen Cft mbt Ennia vandaag nog met Kamer te delen d.d. 11 september 2023

De vergadering is geweest

11 september 2023
13:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Koninkrijskrelaties
 
Geachte leden,
 
Hierbij leg ik u het voorstel voor van het lid Van den Berg (CDA) om de staatssecretaris van BZK te verzoeken om het advies van het Cft met betrekking tot Ennia waar het FD donderdagmiddag 7 september 2023 over schrijft (Nederland trekt €600 mln uit om frauderende Antilliaanse pensioenverzekeraar te redden (fd.nl) en de vertrouwelijke brief van het Cft van 21 augustus 2023 waarover het Antilliaans Dagblad 9 september schrijft vandaag nog naar de Kamer te sturen.
 
Graag verneem ik uiterlijk vandaag maandag 11 september 13.00 uur of u, namens uw fractie, instemt met dit voorstel, via een reply all op dit bericht.
 
Met vriendelijke groet,
Eva Meijers

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek adviezen Cft mbt Ennia vandaag nog met Kamer te delen

    Te behandelen:

    Loading data