E-mailprocedure : E-MAILPROCEDURE: Verzoek gesprek met Oekraïense delegatie d.d. 14 september 16.00-17.00 uur - reactietermijn maandag 11 september (vandaag) om 16.00 uur

De vergadering is geweest

11 september 2023
16:00 uur
UITKOMST

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,
 
Het resultaat van onderstaande e-mailprocedure inzake het verzoek voor een gesprek met een Oekraïense delegatie op donderdag 14 september, is als volgt:
 
De fracties van de VVD en het CDA steunen het verzoek.
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Daarmee is er geen meerderheid voor het verzoek*. Dat betekent dat het gesprek niet zal worden ingepland.


___________________________________________________


Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,
 
Onderstaand treft u een verzoek voor een gesprek met een Oekraïense delegatie, waaronder de Oekraïense mensenrechtencommissaris, op 14 of 15 september a.s. In overleg met de organisatie kan dit gesprek plaatsvinden op donderdag 14 september a.s. van 16.00 tot 17.00 uur.
 
Gezien de eerstvolgende procedurevergadering van uw commissie pas op 14 september a.s. plaatsvindt, wordt dit verzoek via e-mailprocedure aan u voorgelegd.
 
U wordt verzocht uiterlijk maandag 11 september (vandaag) om 16.00 uur aan te geven of u kunt instemmen met het verzoek en zo ja, of u aanwezig zal zijn bij het gesprek. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.*
 
Met vriendelijke groet,
Sacha Dekker
Adjunct-griffier
Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20 tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.