Inbreng schriftelijk overleg : Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie (formeel) d.d. 25 september 2023

De vergadering is geweest

11 september 2023
10:00 uur
Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren, voorafgaand aan de formele Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie op maandag 25 september 2023, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 12 september 2023.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 25 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 24, 25 juli en 28 juli 2023 (Kamerstuk 21501-30-580)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 24, 25 en 28 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data