Inbreng schriftelijk overleg : Landbouw- en Visserijraad (18/19 september)

De vergadering is geweest

11 september 2023
14:00 uur
Indien u naar aanleiding van dit schriftelijk overleg een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Informele Landbouw- en Visserijraad op 18/19 september dan kan dit debat inclusief stemmingen uiterlijk plaatsvinden op donderdag 14 september.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 18/19 september

    Te behandelen:

    Loading data
  2. 2

    Verslag van de Informele Landbouw- en Visserijraad (3-5 september)