Commissievergaderingen

Donderdag 9 september 2021

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

IPU - Countering Terrorism and Violent Extremism (in person)

Vergadering
Vienna (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

conferentie van EU-parlementen over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid

Gesprek
Jongelingkamer (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development hybrid meeting

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:45 - 11:00 uur

President van Suriname

Gesprek

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Eindrapportage pilot 10-14 '' Een soepele overgang'' (verplaatst naar 6 oktober)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Toekomst Tata Steel

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Het niet handhaven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op exportverzamelplaatsen

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Commissiedebat
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorhang Besluit tot wijziging van onder andere het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de uitwerking van het taalschakeltraject als opleiding educatie en de onderwijsroute in het inburgeringsstelsel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Max van der Stoelzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering (via videverbinding)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Energieraad d.d. 21-23 september 2021.

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Veilingregeling 3,5 GHz-band

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Leefomgeving

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Justitieketen BES-eilanden (verplaatst naar 29 september 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Kennismakingsgesprek Rathenau Instituut, Parlement en Wetenschap en AWTI (videoconferentie)

Gesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Mededeling/aanbeveling Belastingheffing van ondernemingen in de 21e eeuw (22112-3148)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022 (TK 35905)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

EU-Klokkenluidersrichtlijn (wordt n.a.v. e-mailprocedure verplaatst naar 30 september 2021)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Natuur/Natura 2000 (Donkerkamer)

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Kennismakingsgesprek met de Raad van State voor de commissies Financiën en Rijksuitgaven (Kneuterdijk 22)

Gesprek
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Veilingregeling 3,5 GHz-band (OMGEZET IN SCHRIFTELIJK OVERLEG)

Commissiedebat
Geannuleerd