Commissiedebat : Leefomgeving

De vergadering is geweest

9 september 2021
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(naam bewindspersoon gewijzigd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.P.R.A. van Weyenberg
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsdoorlichting artikel 21 – Duurzaamheid, onderdeel stalsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken van een aantal bodem gerelateerde onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord en reactie op enkele moties en toezeggingen op het terrein van luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport review granuliet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het signaalrapportage over 'risico’s bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Notitie 'Met het KNMI naar het nieuwe normaal'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de uitvoering van de NEC-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond (Kamerstuk 32861-64)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoek luchtkwaliteit, veehouderij en COVID-19 en consultatie algemene regels industriële emissies

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken biociden en gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken diverse bodemonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport 'Validatie van het atmosferisch verspreidingsmodel Stacks voor stofdeeltjes en endotoxinen uit een pluimveebedrijf'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het manifest 'Geef kinderen gezonde lucht'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Batterijen in Bodemas N206 Katwijk

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over de vermindering van de blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie

  Te behandelen:

  Loading data