Commissievergaderingen

Donderdag 8 december 2022

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Leefstijlpreventie (i.v.m. overlap plenaire agenda verplaatst naar 14 december 2022, 15.00-19.00 uur)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Waterstof, groen gas en andere energiedragers

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (Wttewaall van Stoetwegenzaal)

Procedurevergadering
(Nog) geen zaal beschikbaar

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022

Commissiedebat
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad 11/12 december OMGEZET in schriftelijk overleg met inbreng 6 deccember

Commissiedebat
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Appreciatie resultaten gedragsscan beleidsprogramma Klimaat

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Troelstrazaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

VS-beleid export halfgeleiders en halfgeleidertechnologie naar China

Technische briefing
Klompézaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang behandeling Wlz-cliënten

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 oktober 2022, over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek leden Ceder (ChristenUnie) en Stoffer (SGP) om een technische briefing in te plannen over de geactualiseerde berekeningen van de DNB naar aanleiding van advies Commissie Parameters

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:30 - 21:00 uur

Stikstofproblematiek VERPLAATST naar 8 februari

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Natuur en stikstof (en biodiversiteit)

Vergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:30 - 19:00 uur

Maritiem

Commissiedebat
Klompézaal

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Wet plan van aanpak witwassen (verplaatst naar 2 februari 2023 om 16:00)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek om gesprek vertegenwoordiger Westelijke Balkan

E-mailprocedure
(besloten)